วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2554

คิดจะบินร่มร่อน

หากสนใจ จะบิน ร่มร่อน สึ่งที่ต้องทราบคือ

ใคร เล่นร่มร่อน ได้บ้าง ?

ไม่มี ข้อจำกัด เนื่องจากสถิติ ที่ผ่านมา มีตั้งแต่ อายุ 10 ขวบ จนถึง 80 ปี
หากคุณรักธรรมชาติ ชื่นชมในสายลม และแสงแดด ไม่กลัวความสูง
ไม่มีโรคประจำตัว ที่ทำให้ขาดการควบคุมตนเอง เช่นโรคลมชัก
ใช้มือใช้เท้า ได้อย่างคนปกติ สามารถแบกของหนักประมาณ 15 กิโลได้
(ร่มหนักประมาณ 5-7 กิโล, ชุดที่นั่งก็ประมาณ 4 -10 กิโล)                                       
แต่ตอนบิน ไม่ต้องรับน้ำหนักใดฯ นะครับ  ตัวเบายังกับนกเลย


บิน ร่มร่อน อันตราย หรือเปล่า ?

กีฬาที่เกี่ยวข้องกับความเร็วหรือความสูงทุกชนิด
ย่อมเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ทั้งนั้น
แต่เรา ก็สามารถที่จะลดความเสี่ยง หรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นได้
ด้วยการเรียนรู้ ฝึกฝน สร้างทักษะ และการตัดสินใจที่ถูกต้อง
ในการบินแต่ละครั้ง หลักความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอ

ในช่วงแรกฯ ต้องมีผู้รู้หรือมีประสบการณ์มากกว่า
คอยชี้แนะ ควบคุมดูแล อยู่เสมอ ก่อนออกบิน
เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น คุณก็สามารถที่ตัดสินใจได้เองว่า
คุณจะบินได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ โดยดูจาก สภาวะอากาศ
สภาพภูมิประเทศ ข้อจำกัดของอุปกรณ์ที่ใช้ ตลอดจนทักษะของคุณ                             
แต่ การไปบิน ร่มร่อน เป็นกลุ่ม จะสนุกและปลอดภัยกว่า

อุบัติเหตุ ส่วนใหญ่ ในการเล่น ร่มร่อน เกิดจากความประมาท และความไม่รู้
ตลอดจน มั่นใจเกินทักษะ เห็นคนอื่นทำ ก็อยากทำบ้าง

ควรเริ่ม การบิน ร่มรอน อย่างไร ?

ถ้ามีโอกาส ก็ควรลองบินร่มร่อน สองที่นั่ง กับผู้มีความสามารถบินสอนที่นั่ง(Tandem)ก่อน
หากชอบใจขึ้นมา ชีวิตของคุณ หลังจากนั้น ก็จะเต็มไปด้วยความสุข
สนุกสนาน เร้าใจ อย่างที่ไม่เคย คาดคิดมาก่อน
หรือหากลองบินแล้ว ไม่ชอบ อย่างน้อยในชีวิต ครั้งหนึ่ง คุณก็ยังมีโอกาสได้บินร่มร่อนละ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น